Hands off women!

FEMEN demands that President Zelensky rescind the order on obligatory conscriptions for women and their forced mobilization in case of any wars immediately.

Women and girls can participate in military conflicts purely voluntarily. The government doesn’t have moral right to enforce women to participate in wars. Women still don’t have equal rights with men and therefore equal obligations shouldn’t be imposed on them.

None of us women started wars!

None of us women plundered the army!

None of us women must die!

Hands off women!

____________________________________________________________

FEMEN вимагає від Президента Зеленського негайно скасувати наказ про обов’язковий військовий облік для жінок та примусову їхню мобілізацію у разі будь-яких війн.

Жінки та дівчата мають брати участь у військових конфліктах виключно на добровільних засадах. Влада не має морального права змушувати жінок до участі у війнах. Жінки досі не мають рівних прав із чоловіками, і тому на них не можуть накладатися рівні обов’язки.

Жодна з нас не розв’язувала війн!

Жодна з нас не обкрадала армію!

Жодна з нас не має загинути!

Photo femen.org

Femen Merchandise

Be the first to comment

Leave a Reply